Send us files!

Her kan du sende filer til Sandnes kommune som er for store til å sendes på epost.

Husk å angi navn på person og enhet som er mottaker for filen(e) du sender.

Sandnes Kommune
Powered by Filemail